Laboratoria

In het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt het testen van de uitstrijkjes en zelfafnamesets op hrHPV uitgevoerd door vijf screeningslaboratoria. Ook de eventuele cytologie op de uitstrijkjes vindt plaats door de vijf screeningslaboratoria. Iedere huisartsenpraktijk valt onder één van deze vijf screeningslaboratoria:

Ieder screeningslaboratorium heeft een eigen werkgebied. Elk werkgebied is ongeveer even groot qua aantal vrouwen in de doelgroep. Ieder screeningslaboratorium verricht dus onderzoeken voor cliënten uit meerdere screeningsorganisaties. Op het landkaartje staat de landelijke indeling van de werkgebieden van de screeningslaboratoria.

Voor vragen over het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verwijzen wij u naar de informatielijn bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Klik hier voor de contactgegevens van de vijf landelijke screeningsorganisaties.